Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Akademia Viessmann

Kształcenie specjalistów z branży grzewczo-instalacyjnej jest priorytetowym elementem działalności firmy Viessmann. Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż i obsługa serwisowa urządzeń grzewczych wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności współpracujących z nami fachowców.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych rozwiązań technik grzewczych firmy Viessmann, w połowie ubiegłego wieku stał się bezpośrednim impulsem do wprowadzenia specjalistycznych szkoleń. W latach 60-tych powołano tym samym Akademię Viessmann.

Szczególnie w Polsce, gdzie nowoczesne rozwiązania techniczne zaczęły być intensywnie wprowadzane od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, potrzeba przekazywania nowej wiedzy była i nadal pozostaje szczególnie ważna.

Od samego początku funkcjonowania firmy w Polsce, Akademia Viessmann prowadziła szkolenia dla projektantów, sprzedawców oraz wykonawców systemów grzewczych. Istotną grupę stanowią także przedstawiciele branż pokrewnych między innymi architekci czy kominiarze. Akademia Viessmann uczestniczy również w wielu sympozjach i prestiżowych konferencjach, gdzie uczestnikami są przedstawiciele różnorodnych grup zawodowych, organów administracji publicznej oraz środowisk naukowych i oświatowych.

Wykładowcy Akademii

Marcin Ponarski

Marcin Ponarski

ponm@viessmann.com

Absolwent Technikum Energetycznego o specjalności Energetyka Cieplna oraz wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej - specjalizacja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

Od 2001 roku doświadczenie zawodowe zbiera pracując w działach technicznych firm kotlarskich. Zaczynał od stanowiska doradcy technicznego a następnie jako specjalista ds. części zamiennych. Przez 2 lata piastował stanowisko przedstawiciela handlowego.

W 2009 roku rozpoczął pracę w firmie Viessmann na stanowisku referenta, następnie jako inżynier działu Wsparcia Technicznego. Obecnie pełni funkcję koordynatora Działu Wsparcia Technicznego i Szkoleń.

Główna specjalizacja to technika kotłowa.

Prywatnie pasjonat motoryzacji lat 70-ych i 80-ych.
Szymon Lenartowicz

Szymon Lenartowicz

leas@viessmann.com

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziałach Mechanicznym (specjalność: Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne) oraz Inżynierii Środowiska (specjalność: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów).

Rozpoczęcie praktyki zawodowej to 2005 rok i duże krakowskie biuro projektowo-wykonawcze. Początkowo funkcja asystenta, a następnie projektanta instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjnych. Dodatkowo kierowanie wykonawstwem kilku dużych instalacji chłodniczych oraz wentylacyjnych. Przez rok czasu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży HVAC podczas budowy Centrum Handlowego Plaza w Toruniu.

Od kwietnia 2013 roku jest pracownikiem firmy Viessmann sp. z o.o. w Dziale Wsparcia Technicznego i Szkoleń. Specjalista z zakresu pomp ciepła, fotowoltaiki, wentylacji oraz kolektorów słonecznych. Wspiera technicznie i prowadzi szkolenia, a dodatkowo pisze artykuły do prasy branżowej oraz prowadzi prelekcje podczas targów i sympozjów.

Równolegle od 2014 prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych Certyfikowanych Instalatorów OZE pobierających nauki w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych Viessmann. Posiada m.in. uprawnienia budowlane w branży sanitarnej do projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia f-gazowe.

Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec Janka, Marysi i Adasia.
Grzegorz Sasin

Grzegorz Sasin

saig@viessmann.com

Absolwent Technikum Elektronicznego oraz Politechniki Warszawskiej wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa na kierunku Energetyka.

Posiadacz dyplomów Technik Elektronik o specjalności sieci i systemy komputerowe oraz mgr inż. ze specjalności Odnawialne Źródła i Przetwarzanie Energii.

Na doświadczenie zawodowe (od 2010) składa się roczna praca w firmie z rynku FM specjalizuje się w obsłudze technicznej budynków biurowych oraz (od 2011 do teraz) praca w firmie Viessmann.

Równolegle od 2017 prowadzenie weekendowych zajęć praktycznych dla przyszłych Certyfikowanych Instalatorów OZE pobierających nauki w Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych Viessmann.

Na doświadczenie w firmie Viessmann składa się praca na stanowiskach Doradca Techniczno-Serwisowy, Dysponent Serwisu, Wykładowca Akademii Viessmann, a obecnie Expert tej Akademii w Dziale Wspracia Technicznego i Szkoleń.

Główne specjalizacje to technika kotłowa, automatyka, kolektory słoneczne i pompy ciepła.