Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.

Uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych, wiszących i kompaktowych Vitodens

SE/2

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Szkolenie SE/2 to szkolenie stacjonarne w grupach maksymalnie 6-cio osobowych.

Jest to drugie szkolenie z dwóch jakie wymagane jest do uzyskania uprawnień na uruchomienie kotłów Vitodens.

Warunek uczestnictwa:

Ukończone szkolenie SE/1 (szkolenie z montażu gazowych kondensacyjnych kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens)

Aktualne uprawnienia zgodne z przepisami:

 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

Uruchomienie kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens

Zakres szkolenia:

 • zajęcia praktyczne na kotłowni szkoleniowej:
  • podłączenia i uruchomienia kotłów Vitdens klasy 050, 100 i 200 z bieżącego programu produkcji
  • wykorzystanie dodatkowej automatyki: moduły rozszerzenia, zestawy uzupełniające, zdalne sterowanie – podłączanie i programowanie
  • wybrane schematy hydrauliczne z kotłami Vitodens
  • nastawy automatyki kotłowej stałotemperaturowej i pogodowej
  • praca z aplikacją ViStart
  • programowanie automatyki kotłowej z poziomu serwisowego, kodowanie, diagnostyka usterek
 • omówienie podstawowych elementów instalacji grzewczej,
 • omówienie wymogów dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann