Uruchomienie kondensacyjnych kotłów gazowych, wiszących i kompaktowych Vitodens

SE/2

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Szkolenie stacjonarne w grupach maksymalnie 6-cio osobowych.

Jest to drugie szkolenie z dwóch jakie wymagane jest do uzyskania uprawnień na uruchomienie kotłów Vitodens.


Warunek uczestnictwa:

Ukończone szkolenie potwierdzone aktualnymi uprawnieniami z montażu gazowych kondensacyjnych kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens (SE/1)

  Aktualne uprawnienia zgodne z przepisami

  • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
   • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
   • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
   • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
   • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

  Uprawnienia po szkoleniu:

  Uruchomienie kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens

  Zakres szkolenia:

  • zajęcia praktyczne na kotłowni szkoleniowej:
   • podłączenia i uruchomienia kotłów Vitdens klasy 050, 100 i 200 z bieżącego programu produkcji
   • wykorzystanie dodatkowej automatyki: moduły rozszerzenia, zestawy uzupełniające, zdalne sterowanie – podłączanie i programowanie
   • wybrane schematy hydrauliczne z kotłami Vitodens
   • nastawy automatyki kotłowej stałotemperaturowej i pogodowej
   • praca z aplikacją ViStart
   • programowanie automatyki kotłowej z poziomu serwisowego, kodowanie, diagnostyka usterek
  • omówienie podstawowych elementów instalacji grzewczej,
  • omówienie wymogów dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann