Świadectwa kwalifikacji (uprawnienia energetyczne)

URE

Szkolenie online

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 350,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 5 lat

Szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia określone przepisami URE. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień eksploatacyjnych i/lub dozorowych dla grupy 1, 2 i/lub 3 (wg zapotrzebowania uczestnika szkolenia).

Plan szkolenia:

9:00 - 10:30 wykład gr I

10:40 - 12:00 wykład gr II i III

Koszt szkolenia: 350 zł

Koszt jednego egzaminu: 260 zł (ilość egzaminów na 1 osobę: 3 eksploatacyjne i 3 dozorowe) - opłata pobierana w czasie szkolenia.
Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby uczestników.