Kondensacyjne kotły stojące średniej mocy, automatyka kotłów średniej mocy (SK/2)

SK/2

Webinar

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Opis szkolenia

Szkolenie online odbywa się w godzinach 9-15

Jest to drugie szkolenie z cyklu łącznie 3 szkoleń w tematyce kotłów średniej mocy (powyżej 70 kW).


Warunek uczestnictwa:

Ukończone szkolenie "Niskotemperaturowe kotły stojące średniej mocy" - SK/1 (potwierdzone aktualnymi uprawnieniami)


  Aktualne uprawnienia zgodne z przepisami:

  • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
   • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
   • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
   • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
  • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
   • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
   • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

  Uprawnienia po szkoleniu:

  Montaż i uruchomienie kotłów stojących o mocy powyżej 70 kW

   Zakres szkolenia:

   • program produkcji kondensacyjnych kotłów stojących średniej mocy
   • przegląd regulatorów kotłowych, ich budowa i funkcje
   • algorytmy pracy regulatorów:
    • łańcuch zabezpieczeń
    • sterowanie pracą palnika
    • praca kaskadowa kotłów
    • ładowania CWU z wykorzystaniem wymiennika płytowego
    • asystent pierwszego uruchomienia
   • reguły budowania kaskady kotłów
   • systemy komunikacji


   Formuła szkolenia i używana przez Akademię Viessmann platforma cyfrowa pozwala na czynne uczestnictwo każdej osoby w szkoleniu (komerka i mikrofon).

   Zaleca się zatem brać udział w szkoleniu z wykorzystaniem laptopa jako uniwersalnego narzędzia w tym zakresie.