Dobór i montaż kotłów elektrycznych

KE

Szkolenie online

Szkolenie jednodniowe
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Zobacz film

Opis szkolenia

Warunek uczestnictwa:

aktualne uprawnienia zgodne z przepisami:

 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

 • Grupa 2 - Uprawnienia wytwarzające, przetwarzajace, przesyłające i zużywajace ciepło
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż, uruchomienie - ważne 3 lata

Szkolenie dotyczy urządzeń:

 • Vitotron 100

Uwagi dotyczące nabycia uprawnień:

 • po obejrzeniu szkolenia uczestnik, chcący uzyskać uprawnienia, powinien przesłać na adres e-mail: ponm@viessmann.com następujące dane
  • nazwa firmy
  • NIP
  • adres firmy
  • e-mail
  • tel
  • imię i nazwisko