Montaż, uruchomienie stacji uzdatniania wody

EP/2

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 50,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 1 rok

Warunek uczestnictwa:

  • Grupa 1 uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji)

Zakres szkolenia:

  • omówienie procesu zmiękczania jonowymiennego wody
  • działanie stacji zmiękczania - schematy
  • procedura uruchomienia stacji zmiękczania
  • głowica sterująca - części składowe, zasada działania
  • sposoby rozwiązywania problemów serwisowych (nieprawidłowości w działaniu, awarie)