Dobór, montaż instalacji z pompą ciepła solanka/woda

PC

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Warunek uczestnictwa:

 • aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż pomp ciepła solanka/woda - ważne 2 lata

Zakres szkolenia:

 • przypomnienie zasady działania pomp ciepła oraz programu produkcji typu solanka/woda firmy Viessmann
 • hydraulika instalacji z pompą ciepła, przepływy, elementy peryferyjne
 • dobór dolnego źródła pompy ciepła solanka/woda
 • dobór i symulacja pracy instalacji w oparciu o program VitoWP
 • automatyka pogodowa pomp ciepła - układy bezpośrednie, układy z buforem wody grzewczej, ciepła woda użytkowa)
 • współpraca z dodatkowymi źródłami ciepła (kocioł, grzałka elektryczna)
 • wymagania dotyczące montażu pomp ciepła
 • warunki gwarancji