Dobór, montaż i uruchomienie pomp ciepła do wody użytkowej Vitocal

PCcwu

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 100,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Warunek uczestnictwa:

 • aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż i uruchomienie pomp ciepła powietrze/woda do CWU - ważne 2 lata

Zakres szkolenia:

 • zasada działania pomp ciepła typu powietrze/woda do CWU
 • warunki stosowania pomp ciepła do CWU
 • pompa ciepła do CWU a instalacja solarna
 • oferta cennikowa i podstawowe dane techniczne urządzeń
 • praca z powietrzem obiegowym oraz z wykorzystaniem kanałów powietrznych
 • wymagania montażowe dla pomp ciepła do CWU
 • przegląd możliwości regulatorów pomp ciepła
 • pierwsze uruchomienie pomp ciepła na kotłowni szkoleniowej
 • współpraca z drugim źródłem ciepła (grzałką, kotłem grzewczym)
 • współpraca z instalacją fotowoltaiczną
 • tworzenie kompletnych ofert dla Klienta