Dobór, montaż i uruchomienie kotłów gazowych, wiszących i kompaktowych

SE/2

Szkolenie dwudniowe
Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Warunek uczestnictwa:

 • aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż i uruchomienie kotłów wiszących i kompaktowych Vitodens - ważne 2 lata

Zakres szkolenia:

 • program produkcji kotłów wiszących kondensacyjnych
 • schematy hydrauliczne z kotłami wiszącymi
 • podstawowe elementy instalacji grzewczej, obliczanie średnic rur, dobór zaworów mieszających, elementów zabezpieczających
 • dobór kotła wiszącego i kompaktowego do instalacji – obliczanie zapotrzebowania na ciepło
 • dobór podgrzewacza wody użytkowej do instalacji z uwzględnieniem współczynnika mocy NL
 • wymogi dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann
 • automatyka kotłowa stałotemperaturowa i pogodowa
 • schematy hydrauliczne realizowane przez automatykę kotłową, algorytmy pracy
 • programowanie automatyki kotłowej z poziomu serwisowego, kodowanie, diagnostyka usterek
 • wyposażenie dodatkowe automatyki: moduły rozszerzenia, zestawy uzupełniające, zdalne sterowanie – podłączanie i programowanie
 • praktyczne zajęcia na kotłowni szkoleniowej
 • informacje nt rozliczania uruchomienia kotłów wiszących w Elektronicznym Systemie Rejestracji BZU (https://www.viessmann-serwis.pl/bzu/)