Systemy i technologia zabezpieczeń kotłów stojących średniej mocy

SK/1

Szkolenie organizowane tylko w sali szkoleniowej w Piasecznie k. Warszawy.

Szkolenie dwudniowe
Koszt szkolenia: 300,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 3 lata

Warunek uczestnictwa:

 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
  • instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
 • Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż, uruchomienie i serwis kotłów stojących o mocy powyżej 70 kW - ważne 3 lata

Zakres szkolenia:

 • program produkcji kotłów stojących średniej mocy
 • schematy hydrauliczne z kotłami stojącymi w instalacjach jedno- i wielokotłowych
 • sposoby ochrony kotłów stalowych i żeliwnych
 • program produkcji regulatorów NRP 1.0 wraz z systemami komunikacji
 • programowanie regulatorów w zakresie systemów ochrony kotłów
 • systemy ładowania CWU z wykorzystanie wymiennika płytowego
 • wymogi dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann
 • praktyczne uruchomienie kotła Vitocrossal 200 CM2C na kotłowni szkoleniowej