Uprawnienia określone przepisami URE

URE

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 350,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 5 lat

Szkolenie przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia określone przepisami URE. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień eksploatacyjnych i/lub dozorowych dla grupy 1, 2 i/lub 3 (wg zapotrzebowania uczestnika szkolenia).

Plan szkolenia:

9:00 - 11:30 – wykłady grupa 1
11:30 - 12:00 – egzaminy grupa 1
12:00 - 12:30 – przerwa
12:30 - 15:30 – wykłady grupa 2 i 3
15:30 - 16:00 – egzaminy grupa 2 i 3

Koszt szkolenia: 350 zł
Koszt jednego egzaminu: 225 zł (ilość egzaminów na 1 osobę: 3 eksploatacyjne i 3 dozorowe) - opłata pobierana w czasie szkolenia.
Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby uczestników.