Dobór, montaż i uruchomienie urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

VT/2

Szkolenie jednodniowe
Koszt szkolenia: 100,00 zł (netto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Warunek uczestnictwa:

 • aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
 • Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
  • urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Uprawnienia po szkoleniu:

 • montaż i uruchomienie central wentylacyjnych Vitovent - ważne 2 lata

Zakres szkolenia:

 • zasada działania urządzeń wentylacji wymuszonej, różnice w stosunku do wentylacji grawitacyjnej i odniesienie do przepisów prawa polskiego
 • argumentacja handlowa urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • program produkcji urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • sterowanie centralami wentylacyjnymi - moduł LB1 lub regulator pomp ciepła
 • system elastycznych kanałów wentylacyjnych - program produkcji oraz zasady montażu
 • omówienie najczęstszych błędów montażowych
 • obliczanie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego oraz dobór urządzenia
 • procedura pierwszego uruchomienia - regulacja systemu